Labant

SK EN
dopravná
spoločnosť
1

Doprava je
naša cesta životom

2
Naša spoločnosť vznikla v roku 1989 ako rodinný podnik matky, otca a dvoch synov. Pričom otec a synovia vlastnili každý samostatne svoju spoločnosť aj s vozidlom. Spoločne sme vystupovali pod menom Labant. O celkovú ekonomiku tohoto malého rodinného združenia sa starala mama, ktorá ekonomiku našej spoločnosti zastrešuje dodnes.
vedieť viac
O firme

Naša spoločnosť vznikla v roku 1989 ako rodinný podnik matky, otca a dvoch synov. Pričom otec a synovia vlastnili každý samostatne svoju spoločnosť aj s vozidlom. Spoločne sme vystupovali pod menom Labant. O celkovú ekonomiku tohoto malého rodinného združenia sa starala mama, ktorá ekonomiku našej spoločnosti zastrešuje dodnes.

Našim najväčším zákazníkom sa v našich začiatkoch stala Makyta Púchov, pre ktorú poskytujeme služby dodnes. Makyta Púchov ako výrobná spoločnosť zaoberajúca sa textilom a konfekciou, čiastočne predurčila naše zameranie a špecializáciu zameranú na preprava textilu. Začiatky neboli jednoduché, kedže vozový park pozostával z vozidiel AVIA, s ktorými sme jazdili po celej európe.

V roku 1990 sme pristúpili k privatizácii dopravy Makyty Púchov a postupne sme začali modernizovať vozový park a rozširovať portfólio zákazníkov, čo viedlo ku vzniku spoločnosti Labant s.r.o.

Dnes poskytujeme naše služby pre mnohé renomované spoločnosti zaoberajúcimi sa nielen výrobou pneuamatík a výrobou textilu. Vozový park sa rozrástol na 180 vozidlových jednotiek a 70 výmenných nadstavieb. Za náš úspech je nutné poďakovať celému našenu tímu a veľká vďaka patrí aj všetkým vodičom, ktorí sú dôležitou súčasťou našej spoločnosti.

 

Autodoprava
3
Malé vozidlá
Stredné vozidlá
Veľké vozidlá
Kamiónová preprava
Osobná preprava
Autodoprava

Všetky kategórie vozidiel

 • Nonstop GPS prístup ku polohe vozidla
 • Nonstop zastihnuteľný personál
 • Elektronická možnosť dokladovania prepráv, resp. okamžitá možnosť fakturácie
 • Autopark nie starší ako 4 roky
 • Práca vodiča v rámci platnej legislatívy SK/EÚ
 • Vlastný autoservis
 • Vlastná odťahová služba 
 • Optimalizácia prepravných nákladov vďaka vyškolenému personálu, poradenstvo
 • 30 rokov na trhu = 30 rokov skúseností
 • Odbornosť
 • spol. LABANT s r.o. - úsek dopravy je cerifikovaný spol. CVI pre systém manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001:2007
4
Servis
osobných áut a
LKV servis

 

 

vedieť viac
Servis

 

 

5
Odťah a preprava
automobilov

spol. Labant s r.o. disponuje špeciálnym vyprosťovacím vozidlom značky MAN, ťahačom značky Iveco kategórie N3 (najväčšia celková prípustná hmotnosť 18t), odťahovými vozidlami značky MAN a Iveco kategórie N2 (najväčšia prípustná celková hmotnosť  11,99t a 6t) a pojazdnou dielňou značky Iveco

V rámci odťahových/vyprosťovacích služieb, našou flexibilitou a kvalitou služieb Vám dokážeme odtiahnuté/pokazené vozidlo nielen preskladniť v našom areáli ale aj opraviť v našom servise.

spol. Labant s r.o. v súčasnosti realizuje asistenčné služby pre spol. AXA Assistance CZ,s.r.o. a v riešení pred podpisom zmluvných vzťahov sú ďaľšie veľké spoločnosti.

 

Neváhajte nás kontaktovať

 

vedieť viac
Odťahové služby

spol. Labant s r.o. disponuje špeciálnym vyprosťovacím vozidlom značky MAN, ťahačom značky Iveco kategórie N3 (najväčšia celková prípustná hmotnosť 18t), odťahovými vozidlami značky MAN a Iveco kategórie N2 (najväčšia prípustná celková hmotnosť  11,99t a 6t) a pojazdnou dielňou značky Iveco

V rámci odťahových/vyprosťovacích služieb, našou flexibilitou a kvalitou služieb Vám dokážeme odtiahnuté/pokazené vozidlo nielen preskladniť v našom areáli ale aj opraviť v našom servise.

spol. Labant s r.o. v súčasnosti realizuje asistenčné služby pre spol. AXA Assistance CZ,s.r.o. a v riešení pred podpisom zmluvných vzťahov sú ďaľšie veľké spoločnosti.

 

Neváhajte nás kontaktovať

 

6
Komunálne
služby

Ponúkame Vám  komunálne služby: 

Letná údržba :

 • Kosenie a mulčovanie trávnikov a lúk aj v značne zanedbanom stave t.j do výšky porastu aj 100-150cm.
 • Čistenie, zametanie chodníkov.
 • Štiepkovanie konárov do hrúbky 8cm,následný odvoz hmoty.

Zimná údržba:

 • Odhŕňanie snehu.
 • Frézovanie snehu.
 • Čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.
7
Prenájom
výmenných
nadstavieb

 

Ponúkame vám prenájom výmenných nadstavieb:

výmenná nadstavba je unifikovaná kontajnerová skriňa jednoducho oddeliteľná od dopravného prostriedku, ktorá môže počas nakládky a vykládky stáť na podperách mimo dopravného prostriedku. 

Výmenná nadstavba  je vybavená štyrmi sklopnými nohami. Nakládka a vykládka sa vykonáva prostredníctvom kliešťového závesu, ktorý uchopuje nadstavbu za spevnené otvory, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti nadstavby. Jej nevýhodou oproti kontajnerom je, že sa zásadne nedá stohovať naopak výhodou je veľká variabilita umiestnenia na samonosnej spodnej konštrukcii.

vedieť viac
Prenájom

 

Ponúkame vám prenájom výmenných nadstavieb:

výmenná nadstavba je unifikovaná kontajnerová skriňa jednoducho oddeliteľná od dopravného prostriedku, ktorá môže počas nakládky a vykládky stáť na podperách mimo dopravného prostriedku. 

Výmenná nadstavba  je vybavená štyrmi sklopnými nohami. Nakládka a vykládka sa vykonáva prostredníctvom kliešťového závesu, ktorý uchopuje nadstavbu za spevnené otvory, ktoré sa nachádzajú v spodnej časti nadstavby. Jej nevýhodou oproti kontajnerom je, že sa zásadne nedá stohovať naopak výhodou je veľká variabilita umiestnenia na samonosnej spodnej konštrukcii.

8
Umyvárka
nákladných
vozidiel

Ponúkame vám umývanie všetkých typov nákladných a osobných vozidiel, vrátane autocisterien a autobusov.

 • Umývanie nákladných vozidiel, autobusov a malých úžitkových vozidiel automatickou umývacou linkou.
 • Ručné umývanie, čistenie interiéru a tepovanie interiéru suchou penou.
vedieť viac
Umyváreň

Ponúkame vám umývanie všetkých typov nákladných a osobných vozidiel, vrátane autocisterien a autobusov.

 • Umývanie nákladných vozidiel, autobusov a malých úžitkových vozidiel automatickou umývacou linkou.
 • Ručné umývanie, čistenie interiéru a tepovanie interiéru suchou penou.
9
Autopožičovňa
a služby

Ponúkame Vám zapožičanie/prenájom osobných vozidiel. Kontakt:+421/903 250 150

vedieť viac
Autopožičovňa

Ponúkame Vám zapožičanie/prenájom osobných vozidiel. Kontakt:+421/903 250 150

10
Kontakt

Prevádzka Labant

Podhorie 2777
Beluša 01861
tel: +421 (42) 4710 640
mail: labant@labant.sk

Ekonomický úsek:
tel: 0907856407

Servis:
tel: 0915577233
tel: 0917090000

Odťahové služby:
tel: 0914320320

Autopožičovňa:
tel: 0903250150

Komunálne služby:
tel: 0903250150

Autodoprava:
tel: 0911888811